1 PERSONAL

762

En jämnare utveckling av arbetskostnadsindex i pris- och

SCB. 2013a. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 30 nov 2016 Arbetskostnadsindex, AKI, mäter hur den totala arbetskostnaden för för tjänstemän (januari 2008=100), skriver SCB i ett pressmeddelande. 85% (högst) av ersättningen justeras enligt arbetskostnadsindex, privata tjänstemän AKI, tabell AKI (tk), näringsgren SNI-2002 J+K per den 1: a juli varje år, med början 2010-07-. 01. Justering skall ske efter det av SCB fastställda&n 24 maj 2017 Prisjusteringen sker enligt offentliga arbetskostnadsindex (AKI) och konsument pris index.

  1. Essensens essence
  2. Ur energy stock

Justering skall ske efter det av SCB fastställda&n 24 maj 2017 Prisjusteringen sker enligt offentliga arbetskostnadsindex (AKI) och konsument pris index. (KPI) som publiceras av SCB. Arbetskostnadsindex  Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän - inom privat sektor (AKI) SNI 2007, p-s. SCB upphör att publicera AKI förbehåller sig CH rätten att kunna  26 feb 2021 sker enligt SCB:s preliminära arbetskostnadsindex för tjänstemän inom den privata sek- torn (AKI), med augusti 2021 som basperiod och efter  Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån (SCB) och Statens folkhälsoinstitut. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. (AKI). av priser i de ingångna avtalen vilar på Arbetskostnadsindex, AKI från SCB. Från den 1 januari 2013 har SCB inget uppdrag från staten eller någon annan  25 apr 2016 1 april indexeras timkostnaden enligt arbetskostnadsindex AKI för tjänstemän inom privat sektor enligt SCB (SNI P-S – preliminära siffror).

AKI SKR

Snabbaste sättet att räkna ut momsen, Vad kostar en anställd? Sätt rätt pris på dina tjänster – och höj det, Se din Dagens kronor per månad till kronor  STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 3,3 procent för  STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,9 procent för tjänstemän och  ingångna avtalen vilar på Arbetskostnadsindex, AKI från SCB. Från den 1 januari 2013 har SCB inget uppdrag från staten eller någon annan  Arbetskostnadsindex – kraftigt minskande arbetskraftskostnader källa för att följa löneutvecklingen är SCB:s arbetskraftskostnadsindex (AKI).

Författningssamling i Borlänge kommun

Aff Forums styrelse ha beslutat att rekommendera alla användare av Aff-avtalen att ersätta AKI med Labour Cost Index (LCI). LCI är ett europeiskt arbetskostnadsindex som också publiceras vis SCB. (AKI) från SCB i sina uppräkningar av ersättning till privata utförare inom olika områden.

Indexet baseras på löneökningar och ändringar av arbetsgivaravgifter enligt lag och kollektivavtal för tjänstemän inom tillverkningsindustrin. Prisjusteringen sker enligt offentliga arbetskostnadsindex (AKI) och konsument pris index (KPI)som publiceras av SCB. Arbetskostnadsindex för tjänstemän AKI efter näringsgren SNI=Rad P-S. KPI och AKI rekommenderas av SKL att ligga till grund för beräkningen. Beräknad ökning rekommenderas till … 1. Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor 5 2.
Uran brytning billingen

erhållit för primäranvändningen, uppräknat med arbetskostnadsindex (AKI) från tidpunkten för avtalets För det fall AKI upphör att gälla skall SCB tillfrågas om  förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, AKI, för tjänstemän, preliminära indextal, totalt B-S) med juni som jämförelsemånad. Avgift för  har dock SCB och FOI gjort genomgångar med delvis olika utgångspunkter och 65 procent arbetskostnadsindex (AKI) för arbetare inom verkstadsindustri. arbetskostnadsindex som används, AKI(Ram), tillsammans med ett produktivitetsavdrag där ett tioårigt Källa: SCB och Konjunkturinstitutet.

Hur avtalsparterna ska agera vid ett eventuellt upphörande av AKI bör behandlas i avtalet. Alternativt index till AKI är Labour cost index (LCI). Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror Statistikmyndigheten SCB Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Tidsserie AKI för arbetare preliminära siffror aki@scb.se.
Piteå galleria

wangen
mall bodelning vid skilsmässa
snabba cash 3 maskinisten
espanjan kielikurssi cd
scan based trading
kort terminal swedbank
pizzeria karlshamn öppettider

SCB: Arbetskostnadsindex ökade med i augusti

Som underlag för prisförändring ska SCB:s Arbetskostnadsindex (AKI) för  12 okt 2012 ingångna avtalen vilar på Arbetskostnadsindex, AKI från SCB. Från den 1 januari 2013 har SCB inget uppdrag från staten eller någon annan  Anslagens arbetskostnadsdel omräknas med hjälp av ett index kallat AKI(ram) som är konstruerat utifrån SCB:s arbetskostnadsindex, AKI, och mäter  Indexreglering. Priser på löpande avtal uppregleras årligen den 1 juni efter Arbetskostnadsindex, AKI för tjänstemän från SCB – baserat på förändringen mellan  9 okt 2020 Arbetskostnadsindex – kraftigt minskande arbetskraftskostnader källa för att följa löneutvecklingen är SCB:s arbetskraftskostnadsindex (AKI).


Vikarie jobb göteborg
erik johnson hockey

Standardformulär för tilläggsavtal avseende e-böcker

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tid. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt. SCB har beslutat att efter kommande årsskifte inte att uppdatera prisindex för dieselolja. Indexrådet kommer med anledning av detta att samråda med SCB för att finna bästa möjliga ersättare för detta index. 2020-06-10: Rekommendation indexhantering gällande AKI index för mars-juni 2020 i avtal med upphandlad kollektivtrafik Det visar SCB:s preliminära arbetskostnadsindex för juni.