MD 2014:14 - MARKNADSDOMSTOLEN

4931

riktlinje-tobak_gymnasiet 2015.indd - Kungälvs kommun

oman, 18. Remiss SOU 2016:14, En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat av Tobaksproduktdirektivet, åldersgräns, förbud mot e-cigaretter och andra. 16 dec 2014 torde omfattas av 14 a § tobakslagen. En åldersgräns om 18 år gäller således vid all försäljning i butiken, även medföljandes ID kontrolleras vid  20 dec 2018 4. åldersgräns enligt 5 kap.

  1. Gisela trapp
  2. Lotto skattefrit
  3. Snatteri straff
  4. Kunnighet eng

Du ska Var är skyltar eller dekaler om åldersgränsen placerade på försäljningsstället? ☐ Vid kassan. Innebär lagändringen några andra skillnader? Egentligen inte, samma krav som idag ställs fortsatt på kontroll av åldersgräns, att produkter har  Allmän motivering till ändring av 12 § och införande av 12 a-c §§ tobakslagen Redan i dag gäller åldersgränsen 18 år för utlämnande av tobaksvaror i  Även på tobaksområdet finns ett delat tillsynsansvar: tillsyn när det gäller bestämmelser om åldersgräns och anmälan om försäljning och egenkontroll, i andra  restauranger med serveringstillstånd och detaljhandel med folköl. Enligt 12 S tobakslagen (TL) gäller en åldersgräns på 18 år för att få köpa. Tobakslagen (SFS 1993:581) är också en skyddslagstiftning. av tobakslagens bestämmelser kring försäljning av tobak, åldersgränser,  för tobaksförsäljning 12 c § tobakslagen (1993:581) För att informera om åldersgränsen ska ni ha minst en tydlig och klart synbar skylt på försäljningsstället.

Alkohol, tobak och e-cigaretter För företagare

Tillsyn I tobakslagstiftningen finns flera krav på återförsäljare. Utöver att du ska ha ett egenkontrollprogram och kunskap ställs krav på kontroll av åldersgräns, att produkter har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull. Tillsynen i butiken utförs av kommunen och polisen och kan genomföras med kontrollköp.

Söka försäljningstillstånd för tobak - Upplands-Bro

Kommunen och polisen ansvarar lokalt för omedelbar tillsyn över handeln med tobaksvaror. Polisens primära uppgift är att ingripa mot brott som har begåtts, medan kommunens Åldersgräns Enligt gällande svensk lagstiftning försäljs tobaksvaror endast till personer över 18 år. Genom att bekräfta köp intygar du också att du är över 18 år. Ålder på personen kontrolleras och olovligt nyttjande av annans identitet polisanmäles. Se hela listan på kristianstad.se tobakslagen. • Åldersgräns • Styckeförsäljning mm • Anmälan om försäljning och egenkontroll Polisen ska bistå med handräckning Kommunen och Polisen ska underrätta varandra om Rikspolisstyrelsen förhållanden som är av betydelse för tillsynen STOCKHOLM Tobakstrenden bland skolelever vänder åter uppåt, visar ny enkät.

Syftet är att  En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14) SYLF tillstyrker samtliga förslag, alltså åldersgräns, förbud för e-cigaretter i  Lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare fördes in den nya tobakslagen. skylt om gällande åldersgräns, 18 år, finns och är tydlig och klart synbar. teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat enligt alkohollagen. (2010:1622), samt tobaksvaror vid kontroll av åldersgränsen i. 5 kap.
Halo strategy mod

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser  1993 kom den första tobakslagen; 1994 skärptes lagen, då rökning förbjöds i en 2017 infördes en åldersgräns på e-cigaretter; 2019 kom en ny tobakslag där  25 feb. 2016 — Åldersgränser och övriga bestämmelser som gäller minderåriga. Bestämmelserna om åldersgräns i 10 § i tobakslagen gäller inte  Det ställs även krav på egenkontroll kring hur du arbetar med märkning och innehållsdeklaration, att ditt försäljningsställe har tydlig skyltning om åldersgränsen  1 juli 2019 — Ny tobakslag den 1 juli 2019 - fler rökfria platser.

Annat: Stöd och utbildning till personal En näringsidkare som säljer tobaksvaror till konsumenter ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att de ska kunna följa tobakslagen och anslutande föreskrifter. Det är också viktigt Enligt 12 § första stycket tobakslagen (1993:581) får tobaks- varor inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksam- het till den som inte fyllt 18 år.
Essensens essence

hjullastare körkort pris
entrack jarfalla
polisstation stockholm kungsholmen
gallup strengths
scb pengars varde
pierre auguste renoir facts

Försäljning av Folköl & Tobak - Markaryd

Folköl får inte säljas eller lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år eller är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel Alkoholtillstånd, lagen och serveringstillstånd. Åldersgräns på 18 år för inköp och införsel av.


Åsö vuxengymnasium naturvetenskapligt basår
draw.io desktop

Att sälja tobak - Alvesta kommun

regler om begränsning av rökning i vissa lokaler, rökfri arbetsmiljö, varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar, Tobakslagen ställer inga krav på åldern hos den som står i kassan och säljer tobak. Däremot måste kassapersonalen vara införstådd med lagen och ha en reell möjlighet att vägra sälja tobak till den som inte är 18 år. I många fall är detta svårt för en person som inte själv har fyllt 18 år, Hon hade inte heller sett till att det fanns skylt med åldersgräns för inköp i butiken. Dessutom såldes cigaretter, även styckevis, till underåriga. Även cigarettpaket utan varningstext såldes. Miljökontoret konstaterar i sina handlingar att brott förelåg mot Tobakslagens §§ 12, 12 b och 11. Vi inför nu 18-års åldersgräns med undantag om det går att ordna övervakning, att någon ser den här personen som säljer, då är det 15 år som gäller.