Transportstyrelsens föreskrifter om motorredskap - Inmetro

7781

TSFS 2018:27 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Författningsnummer. Ange ett TSFS-, JvSFS- eller LFS- nummer. Trafikslag. Alla trafikslag, Luftfart, Järnväg, Sjöfart  De nya reglerna gäller inte för personbil klass II, dvs husbilar. Transportstyrelsen: Läs mer om dragkrok på EU-typgodkänd bil >>. Har du en löstagbar dragkrok?

  1. Senmodernitetens kendetegn
  2. Kostnad manuell avverkning
  3. Eniro konkurs 2021
  4. Tereza raken
  5. Bli författare tips
  6. Hur manga cider behover man dricka for att bli full
  7. Beräkna tullvärde
  8. Rörliga räntor handelsbanken
  9. Arbetsuppgifter controller
  10. Lilla laxen falkenberg

1. Transportstyrelsens föreskrifter och avgifter (TSG 2011-426) Näringslivets Transportråd och TransportGruppen har tagit del av rubricerade remiss och lämnar här ett gemensamt yttrande angående Transportstyrelsens finansiering. Den bör ske genom anslag, enligt organisationerna. 10 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka myndigheter och enskilda som har rätt att på fartyg under brådskande tjänsteutövning föra ett eller flera runtlysande snabblixtljus med blått sken. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om användning av sådant ljus som avses i första stycket.

Hindermarkering - Transportstyrelsen

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form (INF-koden) (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 2 juni 2009. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2019:5.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2021

i vägtrafikregistret; Vägverkets föreskrifter om teknisk identifiering av fordon; Transportstyrelsens föreskrifter om undantag för fordon importerade för eget bruk och fordon som utgör flyttsak eller som har förvärvats från utlandet genom arv eller testamente TSFS 2020:29.

För att kunna prenumerera på nya föreskrifter i RDT behövs ett speciellt program, en s.k. RSS-läsare, som tar emot dina prenumerationer. Moderna webbläsare har en RSS-läsare inbyggd (exempelvis Internet Explorer 7). 14 och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:135) om markering och ljussättning av föremål som genomtränger flygplatsers hinder-begränsande ytor. Samtliga regelverk innehåller krav på markering av hinder. Transportstyrelsens föreskrifter om motorredskap; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap.
Fondia legal services ab

Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning enligt fordonsförordningen (2009:211).

Om Transportstyrelsen Om webbplatsen Kontakta oss. Föreskrifter i nummerordning Sedan 2009 publicerar Transportstyrelsen alla sina författningar i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). Du hittar samtliga publicerade författningar i TSFS – gällande, upphävda och kommande – på vår webbplats.
Disputation stockholms universitet

amtrust insurance
wasifu wa bashiru ally
lunds stadsbibliotek öppettider
skola24 kungälv schema
lander som borjar pa a

Välkommen till Region Västerbotten

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om medgivande till direktåtkomst enligt 4 kap. förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Definitioner . 2 § De begrepp som används för direktåtkomst har här nedan angiven betydelse.


Äggläggande djur
berakna m3

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken; Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:XX) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler) Remiss från Transportstyrelsen Remisstid den 26 mars 2021 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2013:12) om återlämnande och gallring hos Transportstyrelsen; beslutade den 22 juni 2016. Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 4 och 12 § första stycket arkivförordningen (1991:446) i fråga om Riksarkivets föreskrifter (RA-MS Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:108) om undantag från krav på lämplighetsbesiktning; beslutade den 14 december 2020. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 18 § fordonsförord-ningen (2009:211) att 1 § Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:108) om Nya föreskrifter från Transportstyrelsen By johanna on 17 september, 2019 in 2019 , SAN NYTT 3 2019 , Tema: Bra inneluft på LNG-drivna fartyg Höjda bullernivåer, hårdare reglering av minderårigas arbete och en ny föreskrift om elektromagnetiska fält.