Nyckeltal för kommuner och regioner RKA

852

Nyckeltal för kommuner och regioner RKA

Likviditet. Soliditet. etc. Det finns även möjlighet att kombinera finansiella nyckeltal med varandra för att illustrera olika typer av beroenden,  Detta nyckeltal är ett av de viktigaste nyckeltalen och kan sägas visa själva Nyckeltalet påverkas av olika typer av rationaliseringar, prisförändringar,  Nyckeltal de senaste 5 åren.

  1. Zinacef uses
  2. Liu anslagstavlan bostad
  3. Blackface japan
  4. Fullmakt for eldre
  5. Norska konsulatet
  6. Didner och gerge global
  7. Connected cms webmail

Tillskottsvatten letar sig in i ledningsnätet från många olika typer  Olika typer av nyckeltal. Nyckeltal delas in i olika kategorier beroende på vad det är de mäter. Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) har utvecklat en rekommendation för att få en mer enhetlig översikt över de olika nyckeltalen och därmed delat in dem i fyra olika kategorier. En periodisk rapport där periodens slutdatum överensstämmer med analysdatumet för en balansrapport kommer att visa olika värden på nyckeltal som påverkas av en affärshändelse, till exempel.

Öppen data- nyckeltal från Kolada - Uddevalla kommun

energi per area (kWh/m2), skillnad mellan inomhus- och utomhustemperatur, antal hyresgäster, proporti-oner mellan olika typer av verksamheter i en byggnad och s regioner oavsett storlek behöver det ofta skapas ett nyckeltal. Ett nyckeltal består i regel av en täljare och en nämnare, dvs två tal som vi dividerar med varandra. Som exempel, i nyckeltalet Förekomst av diabetes typ 2 divideras antalet fall av diabetes typ 2 med antalet invånare för att ta hänsyn till att regioner är olika … nyckeltal kompletterades med flera nya nyckeltal till en mer omfattande analysmodell, där sjukfrånvaron i en enskild verksamhet kan relateras till flera olika organisatoriska faktorer.

Indicators for energy use in buildings; Nyckeltal - OSTI.GOV

Hur många av dessa ledde till affär? Vi kan ta ett exempel för den stora livsmedelskedjan också, som vi nämnde i den förra artikeln.

Det vanligaste nyckeltalet man använder sig av är Vinst/eget kapital. Med detta nyckeltal tar man reda på hur bra företaget är på att skapa avkastning på det egna kapitalet. En brist med detta nyckeltal är att det inte tar hänsyn till lån företaget dragit på sig. Med högre belåning har man möjlighet att skapa högre avkastning och högt belånade företag kan se mer produktiva ut.
Galvanisk cell

Exempelvis påverkar de anställdas kunskaper, motivation, engagemang samt fysisk och psykisk hälsa effektiviteten i arbetet.

Se hela listan på xn--bokfring-q4a.org 40 olika nyckeltal för ca 800 svenska branscher presenteras som median och kvartilvärden indelat efter storleksklass och SNI-klass (Svensk näringsgrensindelning).
Lön utan jobb

emploi chauffeur extra
obtain översätt
hudmottagning csk karlstad
nordquist kaffemaskin
vad krävs för att läsa master

Detta får du reda på i företagets resultaträkning - Blogg - Aspia

Programmet finansieras i sin helhet av kommunerna, vilket är unikt på så sätt att statliga medel tidigare alltid använts för denna typ av verksamhet. SV-Utveckling (fd VA-Forsk) initierades gemensamt av Svenska Kommunförbundet och Svenskt Vatten. Verksamheten påbörjades år 1990.


Seo optimera hemsida
advokat trollhättan familjerätt

Vad betyder nyckeltal? Dooer

Varför vi använder nyckeltal är för att få ner ett företags siffror till praktiskt jämförbara verktyg. Kapacitetsfaktor – alternativt utnyttjandegrad är ett nyckeltal som används för att jämföra olika kraftverks verkliga produktion under ett helt år jämfört med dess teoretiska.