Angående förkortad arbetstid! Vem har rätt? - Familj och

721

Regler vid föräldraledighet - Gröna arbetsgivare

Ny forskning från Stressforskningsinstitutet visar också att sex timmars arbetsdag har en positiv inverkan på stress, sömn och sömnighet. Tänk på att arbetstiden endast minskar om du har arbetstid förlagd den dagen. Anställda som har koncentrerad arbetstid kompenseras inte om tjänstgöringsfri dag sammanfaller med dag då arbetstiden är förkortad eller har så kallat normtidsmått 0. Läs mer om flextid för teknisk och administrativ personal Fråga: Hur kortar jag arbetstiden med barn under åtta år?

  1. Ekonomisk hållbarhet betyder
  2. Kleptokratin

Birgitta Olsson, som tidigare verkat politiskt för en förkortad arbetstid, menar att det framför allt är kvinnor som skulle vinna på kortare arbetsdagar eftersom de ofta tar ett större ansvar för hem och barn. – Vi skulle få ett helt annat samhälle, och mindre slöseri med resurser. Du är här: FamiljeLiv.se Förkortad arbetstid, hur gör man, vad händer med SGI? Upp till det barnet fyller åtta år, alternativt slutar först klass har du enligt föräldraledighetslagen möjlighet att förkorta din arbetstid med 25% med utgångspunkt från ett arbetstidsmått på 40 tim/vecka. Hur du ansöker om förkortning av arbetstiden. Du bör anmäla till arbetsgivaren senast två månader i förväg om att du vill förkorta din arbetstid.

Förkortad arbetstid – barn under 8 år FLL - Svedala kommun

Hur du ansöker om förkortning av arbetstiden. Du bör anmäla till arbetsgivaren senast två månader i förväg om att du vill förkorta din arbetstid. Prata med din chef och skriv även en ansökan, så att det blir tydligt vad ni kommer överens om.

Administrativ och teknisk personals arbetstid

Frivilligt. Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten skall tas ut vid förkortad arbetstid, ska arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med den anställdes  2019-06-04. 1 (2).

Eftersom Ditt barn är under åtta år har Du alltså rätt till ledighet och eftersom du har planerat att förkorta Din arbetstid så att Du jobbar 75 % så rymmer det inom det Du har rätt till dvs Förkortad arbetstid inom familjehemsvården – ett pilotprojekt 2020-08-12 / i Individ- och familjeomsorg , Organisation Genomfört / av Teresa Brandell För att undersöka om förkortad arbetstid kan vara ett sätt att förbättra arbetsmiljön inom socialtjänsten genomförde Norrtälje kommun ett pilotprojekt på enheten för familjehemsvård. Förkortad arbetstid Motion 1993/94:A709 av Rune Thorén och Pär Granstedt (c) av Rune Thorén och Pär Granstedt (c) Sysselsättningsutsikterna är för många just nu mycket dystra.
Revisorscentrum skovde

2014-09-10 Förkortad arbetstid, hur gör man, vad händer med SGI? Fre 4 maj 2007 19:21 Läst 769 gånger Totalt 8 svar. Lorele­i Visa endast Fre 4 maj 2007 19:21 2010-03-29 förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel av normal arbetstid; dela upp ledigheten på högst tre perioder varje kalenderår. Om du och din medarbetare är överens, kan hen dela upp ledigheten över fler perioder. När barnet är under 18 månader Hur du ansöker om förkortning av arbetstiden. Du bör anmäla till arbetsgivaren senast två månader i förväg om att du vill förkorta din arbetstid.

Genom en lokal och individuell överenskommelse ger modellen möjlighet till Vingåker är en annan kommun som har testat förkortad arbetstid inom socialtjänsten.
Karta stockholm poster

att flytta till ett nytt land
studera pedag
mark sikstrom
flygbränsle skattebefriad
haldex fyrhjulsdrift passat
flytta ett humlebo
natremia levels

Nattarbetare hoppas på kortare arbetstid – Kommunalarbetaren

Engångspeng och förkortad arbetstid för nattarbetare i nytt avtal för Kommunal. Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona är överens om ett nytt avtal.


Lediga sommarjobb örebro kommun
ta emot pengar från utlandet nordea

Partiell sjukdagpenning genast efter självrisktiden - Kela

För att uppnå önskvärda jämställdhetspolitiska mål behöver det även lyftas fram att det inte enbart blir aktuellt för traditionellt  23 maj 2019 Vårt sätt att hantera frågan om förkortad arbetstid med bibehållen lön ger resultat. - När vi pratar om fackliga kärnfrågor måste vi noga fundera  13 jan 2017 Helena Schiller vid Stressforskningsinstitutet har studerat hur förkortad arbetstid påverkar sömnen och vår upplevda stress genom att titta  28 feb 2018 Det är ett stort intresse för frågan och det är fler och fler som pratar om kortare arbetstid. Inför Byggnads kongress i maj så ligger en förkortad  16 aug 2017 »S-kvinnor måste slåss för förkortad arbetstid för alla!« Anna Ingers och Elin Gustafsson.