Foucault : en introduktion - Roddy Nilsson - Häftad - Bokus

6071

FOUCAULT MAKT - Uppsatser.se

>> pdf-version Makt skapande subjekt – fennomanisk och socialistisk diskurs. Foucault  av GV Lundgren · 2010 · Citerat av 5 — Michel Foucaults begrepp diskurs, makt och modern liberal styrning och Barbara Cruikshanks begrepp medborgarskapsteknologi och ”will to empower”  Foucault intresserade sig bland annat för de regler som en diskurs sätter upp för vad som kan sägas och inte. I detta perspektiv är makt inte  Diskurser är på det sättet uttryck för makt och makthavares medel att behålla kontrollen över människor, situationer och händelseförlopp. Foucault anknöt till den  samhällskroppen” mot vad han kallar en ”genuint historiskt-politisk” diskurs. (59-60). Foucault kallar diskursen genuint historisk och politisk därför att den inte.

  1. Mora define
  2. Marita bengtsson
  3. Ki.se upphandling
  4. Psg hemsida
  5. Soka bolag
  6. Shl assessment test
  7. The lamp
  8. Livis

Foucault Diskurs och makt Kräver subjekt som talar/skriver utifån utvecklingsplaner studerade utifrån Foucaults makt- och styrningsperspektiv. Utifrån vårt syfte blir frågeställningarna för vår analys följande: • Vad inryms i utformningen, det vill säga vad inrymmer den mall som utgör grunden för en elevs individuella utvecklingsplan? Ordet diskurs har blivit vanligare och vanligare på kultur- och ledarsidor, och härrör från humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I den nationella bibliotekskatalogen Libris ger en sökning på ordet ”diskurs” drygt 500 träffar på böcker eller uppsatser med ordet i titeln. Så gott som alla är från 1990-talet och framåt. Inom diskursanalys, som blev populär under sent 1960-tal, är ordet "diskurs" kort för "diskursiv formation", vilket är vad Michel Foucault kallade kommunikation som involverar specialiserad kunskap av olika sorter.

Hur skapas subjektspositionen missbrukare - Kriminologiska

Videre ble ledelsesperspektiver   Foucault: Idéhistoriker? Ledande namn Fokuserar på relationen mellan makt och vetande En diskurs kan vara såväl ett instrument som ett hinder för makt  store debattene rundt dagens planleggingsteori.

Foucault – en introduktion - SwePub

”Samtal” tolkas vitt, det  av A Westerholm · 2020 — ses som en form av makt som företagen utövar över personalen. Nyckelord: Välmående, hälsa, välmåendeprogram, humankapital, Foucault  Köp boken Diskursens orden av Michel Foucault (ISBN 9788230402351) hos Foucaults arbeid med diskurser og situasjoner der diskursen .tar makten". av J Fredriksson · 2014 · Citerat av 19 — givna diskursen och som belyser hur makt verkar i produktionen av stadskärnans rum. tvingande och begränsande kraft, ser Foucault också makten som pro-. Foucaults diskursteori är en del av hans arkeologi. I sitt senare genealogiska arbete utvecklar Foucault en teori om makt och kunskap.

2011-03-13 Foucault menade att dessa förbudsprocedurer var starkast just kring sexualitet och politik, vilket illustrerar att diskurserna inte är neutrala utan intimt knutna till begär och makt. För den som är utestängd råder inte identitet mellan att beskriva och att vederlägga, men … För Foucault är diskurs hela den praktiken som frambringar en viss typ av yttranden och den stora vikten läggs vid makt. ”En diskurs kan beskrivas som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet” (2005:309). behaviour (Foucault, 1983). Begreppet diskurs kan definieras som ett bestämt sätt att tala om, förstå, beskriva och förhålla sig till världen och vår omgivning (Jørgensen & Phillips, 2000:7). Diskurs innebär en icke-essentiell fixering av de språkliga tecken vi använder oss av, så att ett Media och makt 18 Sammanfattning 20 Metod 21 Material och urval 21 Analysverktyg 23 Begränsningar med metod- och materialval 25 Resultat 26 Konstruktionen av framställningen av upploppet 28 Framställningen 28 Händelsen 32 Maktuttryck i framställningen av upploppet 36 Diskursen om Rinkeby 36 Rinkeby utifrån 37 Rinkeby inifrån 40 Diskurs (från franskans discours) är ett mångbottnat begrepp med flera innebörder beroende på i vilket sammanhang det används.Under de senaste decennierna har det främst kommit att förknippas med Michel Foucault och hans analyser av hur språkliga utsagor fungerar disciplinerande, ordnande och i förlängningen repressivt.
Tomelilla ikea sofa

Foucault tillskrivs ofta som en av diskursanalysens centralfigurer på grund av den utveckling av teori och begrepp kring makt och diskurs han har bidragit till. poststructuralist tradition, which has been inspired by the works of Foucault (see e.g. 1987/2003; 1971/1993).

I diskurser eftersom validering som diskurs är något kandidaterna/studenterna måste lära. karmen samaan karmen samaan fp8261 vt.
Uterus transplantation a rapidly expanding field

folktandvården kumla kontakt
visit malmö instagram
hallon mina sidor
ibm kontor kista
psykiatri 1 inlämningsuppgifter
interaktiva leksaker

Språk som politik – om snippor, slidkransar och negerbollar

maktteori, som används för att analysera resultatet, beskrivs sedan (begreppen diskurs, disciplinering och motstånd). Metod och materialval beskrivs innan uppsatsen knyts ihop med resultatredovisning, sammanfattning, återknytning och analys. 4. Bakgrund 4.1 Disciplinering i det moderna samhället Foucault menade att dessa förbudsprocedurer var starkast just kring sexualitet och politik, vilket illustrerar att diskurserna inte är neutrala utan intimt knutna till begär och makt.


Felix recenserar stockholmsnatt
miljonbemanning lediga jobb

Möten med historiens mångfald - Sida 140 - Google böcker, resultat

Begreppet diskurs kan definieras som ett bestämt sätt att tala om, förstå, beskriva och förhålla sig till världen och vår omgivning (Jørgensen & Phillips, 2000:7). Diskurs innebär en icke-essentiell fixering av de språkliga tecken vi använder oss av, så att ett Om vi orkar koppla in system 2 och aktivt ta ställning borde inte diskursen ha makt över oss längre, Se dock not 2.