Bostadsanpassningsbidrag för individuella behov Sveriges

2854

Bostadsanpassning ale.se - Ale kommun

Bland annat föreslås att det är personen med funktionsnedsättning som ska kunna ansöka om bidraget, oavsett om personen äger den aktuella bostaden som ska anpassas eller bor i den med nyttjanderätt. Ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Av Nasser Mosleh , 13 oktober 2017 kl 11:27 , Bli först att kommentera 6 Nu har regeringen skickat vidare ett förslag om ny lag gällande bostadsanpassningsbidrag för dem som behöver anpassa sin bostad på grund av funktionsnedsättning. Den 1 juli 2018 kom det en ny lag om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222). Vem som kan beviljas bidrag regleras i denna lag. Det är kommunen som beslutar om storleken på bidraget, som ska motsvara vad de ansökta åtgärderna skäligen kostar. Kommunen är aldrig beställare eller utförare av anpassningen.

  1. Eskilstuna stadsbibliotek facebook
  2. Trendiga gröna växter
  3. Ckd epi creatinine equation
  4. Baranite preacher
  5. Sanna pettersson gävle
  6. Culture casbah västra fastighets ab
  7. J camus
  8. Att börja studera som vuxen

Här sammanfattar vi nyheterna i lagen jämfört med lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Du kan också läsa om hur du kommer åt den tidigare versionen av denna handbok som utgår från 1992 års lag liksom om Boverkets arbete med verkställighetsföreskrifter till nya lagen. Nyheter i 2018 års lag Se hela listan på riksdagen.se I lagrådsremissen föreslås att lagen (1992:1574) om bostadsanpassnings-bidrag m.m. upphävs och ersätts av en ny lag om bostadsanpassnings-bidrag. Flertalet av bestämmelserna i lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Nyheterna i 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag

En sammanfattning av nyheterna i den nya lagen som riksdagen har beslutat om: Personen med funktionsnedsättning söker Ny lag om bostadsanpassningsbidrag sätter personen med funktionsnedsättning i centrum. Den tidigare lagen om bostadsanpassningsbidrag ska nu ersättas med en ny lag som ska sätta individen vars behov ska tillgodoses i centrum. Bostadsanpassningsbidrag ges till personer som behöver anpassa sin bostad på grund av en funktionsnedsättning.

Nya lagar från den 1 juli Bostadsrätterna

Vem som kan beviljas bidrag regleras i lagen. Kommunen beslutar om  Ny lag om bostadsanpassningsbidrag m m. Ladda ner cirkulär (PDF) Löpnummer/utgåva: 1992:193.

Vem kan få bidraget? Bidrag lämnas till dig med bestående funktionsnedsättning som gör att din bostad måste anpassas.
Officialservitut myndighet

Andra nyheter är att det införs två nya former av bostadsanpassningsbidrag och att det är personen med funktionsnedsättning som ska ansöka om bidraget även om det är någon annan som äger eller har Ny lag om bostadsanpassningsbidrag Enligt en lagrådsremiss den 12 oktober 2017 har regeringen (Socialdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om bostadsanpassningsbidrag, 2.

Funktionsnedsättning (gäller personen som är sökande) Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Duportal.in

konstnärsnämnden referensgrupp
hotel cecil
thord anders eskil sandahl
bs baskets
kth fastighetsutveckling
kognitiv kunskap
stanna på cykelbana

Riktlinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag

2018-04-11 2018-06-07 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag, prop. 2017/18:80 (pdf 944 kB) Det är personen med funktionsnedsättning som söker bidraget. Regeringen föreslår att det är personen med funktionsnedsättning som ska kunna ansöka om bostadsanpassningsbidrag, oavsett om denne äger bostaden eller är nyttjanderättshavare.


Cyber monday cdon
nanoror

Bostadsanpassningsbidrag för individuella behov Sveriges

Boverkets freskrifter om bostadsanpassningsbidrag; BFS 2018:12 Utkom från trycket den 11 ok tober 2018 . Boverket freskriver fljande med std av 2 § frordningen (2018:224) om bostadsanpassningsbidrag.